"Katrā pāri darītājā ir arī upuris. Šis cilvēks arī ir upuris savai nezināšanai, šaurai uztverei un apzinātības trūkumam. Tas ir stress, plaša dzīves redzējumu trūkums, izpratnes trūkums un slikta komunikācija, kas noved pie vardarbības sabiedrībā"

"Mums jāatjauno lepnuma sajūta par to, ka cilvēks nav vardarbīgs. Ja mēs varētu iedzīvināt bērnos šo lepnumu - būt nevardarbīgam, tad visa viņu dzīve aizritētu citā gultnē"

- Šri Šri Ravi Šankars

Prison Smart

PRISON SMART - programma ieslodzījumā esošām personām un ieslodzījumu vietu personālam.

Šīs programmas mērķis ir notiesāto cilvēku sociāla rehabilitācija, tādējādi mazinot atkārtotu noziegumu izdarīšanas iespēju, veicinot indivīda sekmīgu un patiesu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī mudinājums darboties sabiedrības labā. Otrs mērķis ir atbalstīt tos cilvēkus, kuri ir nodarbināti ieslodzījuma vietās paaugstinātas spriedzes apstākļos.

Šajā programmā indivīds apgūst prasmes atbrīvoties no stresa, ārstēt psiholoģiskas traumas un iegūst praktiskas zināšanas, kā kontrolēt negatīvas emocijas un dzīvot, izmantojot savu cilvēcisko potenciālu, un sniedzot pozitīvu pienesumu sabiedrībai.

PRISON SMART programma atbalsta un vada rehabilitācijas apmācības notiesātajām personām, aizturētajām personām, ar pārbaudes laiku notiesātajām personām, jauniešu riska grupām, noziegumu upuriem, kā arī tiesībsargājošo iestāžu personālam. Programma aizsākās 1992. gadā ASV un šobrīd jau darbojas visā pasaulē.

Eiropā šo programmu īsteno tādu valstu ieslodzījumu vietās, kā Polija, Kosova, Bulgārija, Serbija, Lielbritānija, Lietuva, Baltkrievija, Horvātija, Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Vācija un Krievija - un šīs ir tikai dažas no iesaistītajām valstīm.

Programmas saturs

Programma (apmēram 20 stundas 8-10 dienās) ir balstīta uz to vērtību atmodināšanu, kas ir ikvienā cilvēkā, bet ir aizsegtas ar stresa slāņiem. Tā rezultātā rodas negatīvas emocijas, kas savukārt var pārveidoties vardarbīgā rīcībā, ja tam nepievērš uzmanību jau iespējami agrā attīstības stadijā. Ikvienai šādai negatīvai emocijai ir raksturīgs noteikts elpošanas ritms. Pievēršot uzmanību elpai, ķermenim un prātam, var ne tikai kontrolēt savas emocijas, bet arī atbrīvoties no toksīniem, kas uzkrājušies ķermenī tādu apspiesto emociju rezultātā, kā dusmas, vainas sajūta un vilšanās. Šajā programmā tiek apgūtas arī praktiskas dzīves iemaņas, kas ļauj dalībniekiem uzņemties atbildību par nodarīto pagātnē, tai pašā laikā atrodot veiksmīgu risinājumu konflikta situācijās nākotnē.

Šīs programmas nostādne ir tāda, ka nav “sliktu” indivīdu, bet noziegums tiek izdarīts liela stresa dēļ, un, ka ikvienā pāri darītājā ir arī “upuris”, kas lūdz palīdzēt. Ja ir prasmes, kā dziedināt šo “upuri”, tad iespējams izskaust noziegumus no šīs planētas.

Ieguvumi

Uzlabojas miegs

Samazinās depresija un uztraukums

Rodas pārliecība par spēju sevi kontrolēt

Ir vairāk enerģijas un skaidrāka apziņa

Uzlabojas spēja pretoties ikdienas stresa stimulatoriem

Samazinās personīgo konfliktu skaits

Novērojama mazāk destruktīva uzvedība

Uzlabojas imunitāte un fiziskā pašsajūta

Tiek iegūta brīvība no pagātnes "traumatiskām rētām"

Rodas pozitīvs skats uz nākotni

Samazinās apātija un letarģija

Vairāk informācija: www.prisonsmart.org