Jaunumi

  • Regulārās nodarbības
    Tiem, kas pabeiguši Pamatkursu. Pirmdienās plkst. 18:30 Rīgā, Meža ielā 4 (6. stāvs gaitenis līdz galam)
Pasākumi ārzemēs